Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Vũ Đồng
Chức vụ:
Di động: 0969 79 77 88
Điện Thoại:
02406288 788 - 0969797788 – 0989220226
Fax:
Địa chỉ:
Số 527 Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Bắc Giang, Bắc Giang
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Vũ Gia
Địa chỉ:
Số 527 Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại:
02406288 788 - 0969797788 – 0989220226
Fax:
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường

 <p>G7kSAyNywgxJDGsOG7nW5nIEzDqiBTw6F0LCBQaMaw4budbmcgVMOibiBRdcO9LCBRdeG6rW4gVMOibiBQaMO6LCBUUC5IQ00!5e0!3m2!1svi!2s!4v1464404202039" style="border:0" allowfullscreen=""&gt</p>

<p>&#160</p>

<script type="text/javascript" src="https://itexpress.vn/js/new-year.js"></script>

G7kSAyNywgxJDGsOG7nW5nIEzDqiBTw6F0LCBQaMaw4budbmcgVMOibiBRdcO9LCBRdeG6rW4gVMOibiBQaMO6LCBUUC5IQ00!5e0!3m2!1svi!2s!4v1464404202039" style="border:0" allowfullscreen="">